Qatargas dodala svoj prvý náklad LNG do Adriatic LNG v Taliansku

Náklad na palube lode LNG Tembek, ktorú prenajal Qatargas, bol naložený v Ras Laffanu 9. júna 2020 a 21. júna 2020 bol dodaný do Adriatic LNG. Jedná sa o prvú operáciu vyloženia nákladu spoločnosťou Qatargas do Adriatic LNG zahŕňajúcu Q -Flex LNG nosič.Terminál Adriatic LNG na Jadrane sa nachádza 14 km od pobrežia Porto Levante na severnom pobreží Jadranského mora v blízkosti mesta Rovigo v Taliansku. Je to prvý terminálový splyňovač LNG na svete založený na gravitácii na mori.Terminál prevádzkujú ExxonMobil (70%), Qatar Terminal Ltd. (23%), dcérska spoločnosť Qatar Petroleum a Snam (7%). Terminál je pripojený k talianskej národnej distribučnej sieti prostredníctvom integrovaných potrubí. Terminál má kapacitu na spätné splyňovanie 8 miliárd m3 LNG ročne (čo sa rovná polovici celkovej dovoznej kapacity LNG v Taliansku) a v súčasnosti dodáva viac ako 10% zemného plynu v krajine.

Zdroj: https://www.lngindustry.com/liquid-natural-gas/01072020/qatargas-delivers-first-q-flex-lng-cargo-to-adriatic-lng/