Typológia plynových motorov

Dual - palivove (DF) motory pracujú na princípe dieslového motora. Ako palivo je v pevažnej miere (70-95%) používané LNG pričom nafta (5-30%) je použitá ako inicializačná dávka procesu vznietenia.

Zážihové plynové (SG) motory pracujú na princípe Ottovho cyklu, t.j. s predmiešaním paliva a zapaľovacími sviečkami na zážeh. Na uvedenom princípe pracuje väčšina benzínových motorov.

Plyn - nafta (GD) motory pracujú na princípe primiešavania plynovej zložky do palivovej zmesy. Miera primiešania je na úrovni 10-40% LNG.