Veľké/regionálne riešenia

Zdroj: Youtube

 • Rozsiahla (alebo aj veľká) LNG infraštruktúra je využívaná prevažne nadnárodnými energetickými spoločnosťami alebo prevádzkovateľmi plynovej prepravnej siete (TSO). Hlavným cieľom „veľkého" terminálu LNG je poskytnúť diverzifikovaný zdroj zemného plynu do daného členského štátu / regiónu EÚ. Štandardná veľkosť veľkokapacitného tankera LNG je 120 000 - 135 000 m³ LNG (75 - 85 miliónov m3 plynu)
 • Veľkokapacitné terminály LNG sa nachádzajú na pobreží, v pribežných vodách alebo ako plávajúce zariadenia (FSRU), ktoré umožňujú priplávanie LNG tankerom. Pre vnútrozemské krajiny nie je tento druh dodávok zemného plynu možný, keďže náklady na prekládku a pomocné technológie majú vplyv na cenu plynu obchodovaného na trhu.
 • Výstupom terminálu dominuje premena LNG na plyn a následná preprava a distribúcia cez nový vstupný bod do potrubnej siete. Na reexport LNG z terminálu a na prepravu LNG sa používajú relatívne malé množstvá LNG.
 • Regulačné orgány EÚ, ako aj vláda členských štátov sú kľúčovými rozhodovacími orgánmi v tejto oblasti.

Malé/aplikačné riešenia

Zdroj: Youtube

 • Malé alebo aplikačné riešenia pre zásobovanie LNG sú prevažne v maloobchode so spotrebou zemného plynu. Hlavným cieľom malého LNG je priblížiť zemný plyn („na dvor") konečnému malému a stredne veľkému spotrebiteľovi. V miestach s chýbajúcou alebo nevhodnou infraštruktúrou potrubného plynu aplikácie, ako napríklad
  • i) mobilný plynový zdroj pre rozvoj malých mestských plynárenských sietí,
  • ii) náhradný zdroj dodávok potrubného plynu počas opráv a havárii, alebo
  • iii) záložný zdroj na priemyselné využitie a krytie odberovej špičky,
  • iv) dočasný zdroj plynu pre sezóne dodávky plynu (agrosektor, potravinárstvo)
 • Ťažká doprava je ďalšou aplikáciou malých infraštruktúr LNG, keďže v posledných desiatich rokoch bol zaznamenaný prudký vývoj motorov so spaľovaním LNG.
 • V roku 2013 spoločnosť Volvo Trucks predstavila svoj prototypový motor D13-LNG, prvé integrované riešenie pre zemný plyn pre severoamerický trh.
 • V roku 2014 spoločnosť Iveco predstavila ťažké nákladné vozidlo Starlis pre LNG, ktoré je k dispozícii pre Európu.
 • Scania predstavila svoj produkt s pohonom LNG v kategórii ťahačov v roku 2016.

Takmer všetky ťažké nákladné vozidlá a výrobcovia verejných autobusov vyvíjajú produkty s pohonom na LNG a očakávajú nárast dopytu.