Skladovateľnosť, schopnosť prepravy mimo siete plynovodov a technológia s jednoduchou regazifikáciu odblokujú nové príležitosti na rozvoj trhu prevažne pre plynárenské spoločnosti.

Stavebníctvo: Stavebné spoločnosti prevádzkujúce asfaltovacie zariadenia. Väčšina súčasných zariadení pracuje so stlačeným zemným plynom. Ťažkosti s komplexnou logistikou dodávajúcou stlačený zemný plyn (CNG), berúc do úvahy relatívne malé množstvo paliva, ktoré sa prepravuje prívesmi na CNG. Majú spoločnosti záujem o zavedenie LNG kvôli zdokonalenej logistike skvapalneného zemného plynu a možnosti uloženia väčších množstiev na stavenisku (lepšia bezpečnosť).

V oblasti hoteliérstva. V mimo mestských hotelových komplexoch (pobrežie, ostrovy, horské oblasti) sú ako palivo využívané alternatívne zdroje (hlavne LPG). Významný počet hotelierov prejavil záujem o možnosť nahradiť svoje súčasné palivo LNG. Vyšší objem zásoby plynu, ekonomická efektívnosť, jednoduchá prestavba existujúcich plynových zariadení a environmentálny aspekt sú najčastejšie spomínané dôvody.

V oblasti poľnohospodárstva. Sú to hlavne sušičky na tabak alebo ovocie, ktoré v súčasnosti používajú stlačený zemný plyn (CNG). Berúc do úvahy skutočnosť, že v týchto podnikoch je zaťaženie sezónne a keď sú zariadenia v prevádzke, tak sú využívané na plnú kapacitu. LNG s možnosťou dodávok plynu len počas sezóny a navyše aj v lokalitách mimo pokrytia plynového potrubia sú ideálnym riešením.

V potravinárskom priemysle. Konali sa stretnutia so zástupcami mliekarní, podnikov na spracovanie mäsa. Zvažujú čiastočnú náhradu svojho súčasného paliva. Ako hlavný faktor určujú, okrem ceny, čistotu LNG z ekologického hľadiska.

V potravinárstve a rybolove sa prebytočný chlad počas procesu spätného splyňovania LNG používajú aj ako médium na mrazenie potravín, mäsa a rýb.

Mám záujem