V roku 2010 sa skupina nadšencov zo Slovenska a Maďarska rozhodla zaviesť používanie LNG do krajín strednej a východnej Európy.  Od čias, kedy výraz "LNG" bol neznámy pre väčšinu odbornej verejnosti na Slovensku a v laickej verejnosti sa vyskytoval len sporadicky, sme prešli veľmi dlhú a namáhavú cestu.

Tento portál sme spustili za účelom edukácie slovenskej verejnosti o problematike LNG, alternatívnych palív a bezpečnosti, ktoré s ňou úzko súvisia.

Pre záujemcov, ktorí sú už v štádiu zvažovania využitia tohto energetického zdroja, sme pripravení poskytnúť odborné a technické poradenstvo.

0
členov v tíme
00
rokov skúseností
0
pobočky

Naši partneri

Naša vízia a cieľ

Peter Habo, CNG&LNG Alternative Fuels


Správne hodnoty sú hlavnými zásadami, ktoré diktujú správanie a činnosť. Správne hodnoty môžu ľuďom pomôcť rozlíšiť, čo je správne od zlého, môžu pomôcť spoločnosti zistiť, či sú na správnej ceste a či plnia obchodné ciele. Vytvárajú neochvejné a nemenné vodítko. Existuje mnoho rôznych typov kľúčových hodnôt a mnoho rôznych príkladov základných hodnôt v závislosti od kontextu.