Čo je to LNG?

Skvapalnený zemný plyn alebo LNG je zemný plyn, ktorý bol premenený na kvapalnú formu kvôli uľahčeniu skladovania alebo prepravy chladením zemného plynu na približne -162 ° C.
Viac o tom, čo je to LNG…

Prečo používať LNG ako palivo v doprave? 

LNG je spolu s CNG zavedené v Európskej legislatíve už od roku 2014 ako Alternatívne palivo pre dopravné prostriedky. Najčastejšie sa používa v lodiach, ťažkých nákladných automobiloch, prímestských autobusoch, vlakoch, ale aj v lietadlách.
Viac o LNG palive…

Prečo používať LNG v kamiónovej doprave? 

LNG v kamiónovej doprave má zásadnú výhodu v tom, že okrem dostatočnej a okamžite využiteľnej zásoby energie spĺňa najprísnejšie environmentálne normy na emisie menej ako 120g/km CO2.
Viac o LNG v kamiónoch a ťahačoch…